..::DEDO - Zdravotníctvo ::..

Núdzové volania

Letecká záchranná zdravotná služba Poprad: 18155
Zdravotná záchranná služba: 155, 112
Horská záchranná služba: 18 300

.