..::DEDO - Kostol::..

Drevený kostol z druhej polovice 15. storočia.Pôvodný kostolík bol postavený bez jediného klinca. Tak ako môžete vidieť kostolík dnes to už neplatí, viacero rekonštrukcií kostolík upravilo. Renesančná úprava v polovici 17. storočia, posledná úprava bola v roku 1986 - 1993 V interiéri dominuje barokový oltár zo 17. storočia. V kostolíku ešte na začiatku 20 storočia bol oltár z 15. storočia s gotickým obrazom OPLAKÁVANIE KRISTA. Ten však v roku 1919 odviezli do múzea v Budapešti. V roku 1971 bola celá stavba v takom havarijnom stave, že sa skoro zrútil, preto v roku 1986 absolvoval komplexnú rekonštrukciu, ktorú v roku 1993 ocenili plaketou Europa Nostra.