..::DEDO - Plavarne::..

Dolný Kubín

Krytá plaváreň sa nachádza na sídlisku Bysterec v blízkosti futbalového ihriska a zimného štadióna. Je vhodná na organizovanie medzinárodných a celoslovenských plaveckých súťaží. K dispozícii je jeden plavecký bazén o rozmeroch 25 x 15 m. Hĺbka vody je od 0,9 - 4 m, s vyznačením pre plavcov a neplavcov. V bazénovej hale je aj jeden mostík pre skok do vody s výškou 3 m. V objekte krytej plavárne sa nachádza aj suchá sauna. www.sportoviskadk.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nižná

K dispozícii je 25 metrov dlhý plavecký bazén. www.plavarennizna.hostuju.cz