..::DEDO - Oravske podujatia::..

HABOVSKÝ KARDAN - Habovka

Niekoľko nadšencov z obce Habovka prišlo v roku 2000 s myšlienkou usporiadať súťaže v podomácky vyrobených malotraktoroch, ktoré sa bežne používajú v našom regióne ako výborní pomocníci pri poľno- hospodárskych a lesných prácach. Súťaž sa teší čoraz väčšej obľube u návštevníkov pretekov a aj u samotných pretekárov. Preto Vás všetkých srdečne pozývame do našej malebnej obce hlavne ako súťažiacich, ale aj ako divákov.

 

PLTNÍCKE DNI - Nižná

Spoločensko-kultúrne podujatie založené na dlhoročnej tradícii pltníctva v obci. Zámerom je oživenie a prehĺbenie poznatkov o jednom z dávnych spôsobov obživy nižnianskeho obyvateľstva. Dominantou podujatia je originálna stavba plte na rieke Orava a jej propagačný splav. (Táto plť sa nepoužíva na komerčné účely). Tradíciu pltníctva sa snažíme zachovať nielen ukážkou stavby plte a jej následného splavu, ale i zvykmi piesňami a tancami , ktoré je možne uvidieť v kultúrnom programe. Nositeľmi tradície sú obyvatelia Nižnej a blízkeho okolia, ktorí sú členmi miestnej Folklórnej skupiny z Nižnej a súborov Oravan a Senior Oravan. Prostredníctvom nich sa snažíme uchovať túto tradíciu pre ďalšie generácie. Pltnícke dni sa konajú každoročne v mesiaci august.

 

PODROHÁCKE FOLKLÓRNE SLAVNOSTI - Zuberec

Každý rok v auguste sa uskutočnuje medzinárodný festival Podroháčske folklórne slávnosti.